Какво е ендокринология?

Ендокринологията е медицинска специалност, която изучава жлезите с вътрешна секреция в човешкия организъм, заболяванията свързани с тях и методите за диагностиката и лечението им.

Диабетът в последните години взима застрашителни размери, без хората и самите пациенти да си дават сметка за това. Съвременното, урбанизираното общество, се характеризира с висока степен на стрес...


Д-р Иван Данов - ендокринолог в град Бургас