Преддиабет и здравен риск

Преддиабет и здравен риск

Нормалната стойност на кръвната захар сутрин на гладно е до 6,1ммол/л(в Европа) . Предиабетът включва две състояния - заедно или поотделно:

- кръвната захар сутрин нагладно между 6,1 - 7,0mmol/L,
- на 2 -рия час след провеждане на ОГТТ(виж по-долу ) кръвната захар е между 7,8-11,1mmol/L

Ако имате предиабет, то дългосрочните вреди на диабета върху сърцето и кръвоносната система - може те вече да са започнали.

Без лечение или промяна в стила на живот, предиабета, ще се изяви като диабет тип 2 средно за около 10 години.

Има и добра новина, обаче. Преддиабет може да бъде една възможност за вас да подобрите здравето си, защото прогресията от предиабет към диабет тип 2 не е неизбежна. С промени в начина на живот - здравословни храни, повишена физическа активност и чрез поддържане здравословно тегло - има възможност да нормализиране нивото на кръвната захар. Често при предиабет, няма признаци или симптоми.

Класическите симтоми на диабет тип 2 включват:

Консултирайте се с вашия лекар, ако забележите тези характерни за диабет тип 2 признаци.

Американската диабетна асоциация препоръчва скрининг на кръвната захар, ако имате някои от рисковите фактори за преддиабет, като:

Когато тези условия - високо кръвно налягане, висока кръвна захар, и отклонения в холестерол - се срещат заедно, заедно със затлъстяването, те са свързани с резистентност към инсулин. Това се нарича  метаболитен синдром.

Малко физиология:

Прогресия в диабет тип 2 е най-сериозната последица от нелекуван преддиабет.

Тестове, използвани за диагностика предиабет

През юни 2009 г. на международна комисия, съставена от експерти на Американската диабетна асоциация, Европейската асоциация за изследване на диабета и на Международната диабетна федерация препоръчват следните кръвни тестове за предиабет:

 1. Гликирания хемоглобин (А1с) тест - показва средната стойност на кръвната захар през последните 2-3 месеца. Ниво на А1с между 6 и 6,4% се счита преддиабет. A ниво равно или по-високо от 6,5% в две отделни измервания показва, че имате диабет. Някои състояния, могат да направят тест A1C неточен - като например бременност или хемоглобинопатии.
 2. Кръвната захар на гладно - най-малко осем часа след последното хранене. Ниво на кръвната захар под 6,1ммол /л е нормално.
  • Ниво на кръвна захар 6,1-6.9 ммол /л се счита за предиабет.
  • Ниво на кръвна захар над 7.0 ммол /л или по-висока е захарен диабет.
 3. Орален глюкозотолерантен тест (ОГТТ)
  Условия за провеждане на орален глюкозотолерантен тест:
  1. Пациента да е без инфекциозни заболявания в момента на изследването, както и да не приема медикаменти повлияващи нивото на кръвната захар(да съобщи на лекаря всички медикаменти, които приема);
  2. Да не ограничава въглехидратите /това са сладки храни, тестени изделия, зеленчуци/;
  3. Закупува един брой 75 г глюкоза на прах от аптеката (приблизителна цена около 1 лв).

 Начин на провеждане:

 1. Сутрин  се изследва кръвна захар на гладно
 2. След това се изпива разтворена в чаша вода/300мл/ глюкоза на прах за около 5 минути. 
 3. 2 часа след приема  на глюкозата отново се дава кръвна захар за изследване, като през тези 2 часа до даването на втората кръвна захар, пациента не трябва да се разхожда, да пуши, пие кафе и храни, но може да приема малко вода. В идеален план било трябвало да е пролежал тези 2часа.

За кръвната захар на гладно важат посочените по – горе стойности. На втория час ниво на кръвната захар по-малко от 7,8 ммол/л е нормално. Кръвна захар от 7,8 до 11,0 ммол / л се счита за предиабет. Нарича се още нарушен глюкозен толеранс (IGT). Кръвна захар над 11.1 ммол / л или по-висока означава, захарен диабет.

Ако нивото на кръвната захар е нормално, Вашият лекар може да препоръча скринингов тест на всеки три години. Ако имате предиабет, може да са необходими по-нататъшни изследвания.

Насоките от Американския колеж по ендокринология предлагат следното лечение на предиабет:

Тъй като констатациите от няколко проучвания показват, че добрия нощен сън може да намали инсулиновата резистентност, се опитайте да получите най-малко шест часа на сън всяка нощ.